Archief

Lezingen tot nu toe

Hieronder vindt u een lijst met de lezingen van het LJG vanaf de oprichting in 1999 tot nu:

 • 19 september 2023 – Martijn Snoep – “De (on)mogelijkheden voor de ACM om markten goed te laten werken in Nederland”
 • 6 juni 2023 – mr. dr. Ralph Frins – “Een juridisch perspectief op het gepolitiseerde vraagstuk van stikstofdepositie”
 • 13 december 2022 – em. prof. mr. Bob Wessels – “Rembrandt – een ondernemer/kunstenaar in de 17e eeuw”
 • 20 september 2022 – mr. dr. C.J.W. Baaij – “De rol van het commerciële contractenrecht in het verduurzamen van mondiale handelsketens”
 • 24 mei 2022 – mr. Robert Sanders en mr. Ernst van Win – “Meesters van de publieke zaak. Zeventien decennia Leidse baliegeschiedenis”
 • 2 november 2021 – prof. mr. Alex Geert Castermans, hoogleraar Burgerlijk Recht bij de Universiteit Leiden – “De toeslagenaffaire door de ogen van een civilist”
 • 27 november 2019 – mr. J.M. van den Berg, advocaat van de stichting Urgenda – “De Urgenda-zaak: minder bekende feiten die zeer relevant zijn voor de juridische beoordeling”
 • 18 september 2019 – T. Avedissian, lid van deze commissie en president van de Centrale Raad van Beroep – “Actuele ontwikkelingen in en uitdagingen voor de Rechtspraak”
 • 19 juni 2019 – mr. G.W. van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal – “De (hedendaagse) uitdagingen en kansen voor het OM”
 • 20 februari 2019 – mr. Th. C. de Graaf, vice-president van de Raad van State – “Juridische en politieke aspecten van de kabinetsformatie.”
 • 10 oktober 2018 – mr. E.J. Daalder, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State – “Watergate, Trump en het rechtssysteem in de VS.”
 • 13 juni 2018 – prof. mr. A.E.H. Huygen, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam – “Recht & Innovatie.”
 • 17 januari 2018 – prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk, hoogleraar Europees Strafrecht aan de Universiteit Leiden – “Actuele ontwikkelingen in het Europees strafrecht.”
 • 27 september 2017 – mr. Robert Sanders – “De ontwikkeling en reikwijdte van het advocatentuchtrecht (kort gezegd: ‘Van Napoleon tot Fred Teeven’)”
 • 14 juni 2017 – prof. mr. E. Koops, hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden – “Eigendom tot de hemelen: de juridische archeologie van art. 5:21 BW.”
 • 18 januari 2017 – prof. mr. B.E.P. (Egbert) Myjer, oud-rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en emeritus hoogleraar rechten van de mens aan de Vrije Universiteit Amsterdam – “Mensenrechten zijn niet soft.”
 • 28 september 2016 – mr. R.F.B. van Zutphen – de Nationale Ombudsman – “Lessen van de ombudsman: juristerij voor gevorderden.”
 • 22 juni 2016 – dr. H. Kranenborg, lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie (Institutions Team)- “De Europese Unie zet in op een betere bescherming van persoonsgegevens zowel binnen als buiten Europa door middel van gemoderniseerde gegevensbeschermingsregels.”
 • 23 maart 2016 – prof. mr. R.D. Vriesendorp, hoogleraar Insolventierecht aan de Universiteit Leiden en advocaat – partner bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. – “De eindjes aan elkaar, Over de (on)zichtbare scheidslijn tussen insolventierecht en ondernemingsrecht. Will the       twain ever meet?”
 • 2 december 2015 –mr. M.W.C. Feteris, president Hoge Raad – “Over de taken en werkwijze van de Hoge Raad. Een kijkje binnen de muren.”
 • 7 oktober 2015 – Prof.dr.ir. Rex Arendsen, hoogleraar Maatschappelijke en Historische context van het Belastingrecht aan de Universiteit Leiden – “Complexiteit van belastingsystemen – een verkenning.”
 • 3 juni 2015 – mr. T.A. de Roos, emeritus-hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht aan de Universiteit van Tilburg en thans raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof Den Bosch – “Dealen met criminelen, hoe ver kan men gaan?”
 • 21 januari 2015 – Martijn Snoep, advocaat bij De Braauw Blackstone Westbroek en Prof. mr. dr. Mark Wissink, hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Groningen en Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad – “Aan welke ‘eindtermen ’moet een rechtenopleiding voldoen?”
 • 15 oktober 2014 – Prof. dr. P.M.J. Mendes de Leon, hoogleraar Lucht- en Ruimterecht aan de Universiteit Leiden en directeur Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimterecht – “De MH17 tragedie: de nog steeds niet opgeloste spanning tussen politiek en internationaal recht.”
 • 17 juni 2014 – mr. dr. M.K.G. Tjepkema, universitair docent Staat- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden – “De aansprakelijkheid van de overheid anders dan uit onrechtmatige daad.”
 • 19 maart 2014- Prof. mr. W.A.K. Rank, hoogleraar financieel recht aan de Universiteit Leiden en advocaat partner bij NautaDutilh in Amsterdam- “Interventie bij banken en Verzekeraars.”
 • 23 oktober 2013- mr. Y. Buruma, raadsheer in de Hoge Raad – “Hoe doet een raadsheer in de Hoge Raad zijn werk?”
 • 26 juni 2013- Prof. mr. P.F. van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden – “Fundamentele arbeidsrechten”.
 • 7 november 2012- Prof. mr. D.J.G. Visser, hoogleraar intellectuele eigendomsrecht aan de  Universiteit Leiden en advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap te Amsterdam-“Is het recht op internet te handhaven?”
 • 18 april 2012- Prof. mr. A.G. Castermans, hoogleraar Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden en lid van het faculteitsbestuur- “Gemeenschappelijk Europees Kooprecht; Gek of goed idee?”
 • 14 december 2011- mr. E. van Win, advocaat bij De Clercq Advocaten en Notarissen en Deken van de Haagse Orde van Advocaten- “De advocatuur geknecht door de overheid”?
 • 5 oktober 2011- Prof.mr. N.J. Schrijver, hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan   de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre voor International Legal Studies en tevens Eerste Kamerlid voor de PvdA- “Libië en de VN-veiligheidsraad: maakt een zwaluw zomer”?
 • 29 juni 2011- Prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels-en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Maastricht en voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune en partner bij Baker Tilly Berk-“vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht”.
 • 2 maart 2011- Mevrouw mr. M.C.I.M. Duynstee, docent Burgerlijk Recht aan de Universiteit Leiden- “In de sporen van E.M. Meijers: het juridisch onderwijs aan de Universiteit van Orléans in de 14e eeuw”.
 • 24 november 2010- Prof.mr.dr. A.M. Hol, hoogleraar Encyclopedie van het recht en Rechtsfilosofie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing aan de Universiteit Utrecht-“Het gezag van de toga”.
 • 15 september 2010- Prof.mr.dr. A.A. Franken, hoogleraar Straf(proces)recht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht en advocaat bij Franken Zuur Van Baarlen Van Kampen in Amsterdam- “Het dossier in strafzaken”.
 • 30 juni 2010- Prof.mr. A.W. Hins, bijzonder hoogleraar Mediarecht aan de Universiteit Leiden en universitair docent Staats-en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam- “Actuele ontwikkelingen in het mediarecht”.
 • 17 februari 2010- Prof.mr. J.M. Hebly, hoogleraar Bouwrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Houthoff Buruma te Rotterdam-“Aanbesteding van werken.”
 • 9 december 2009- Prof.mr. A.C. Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam- “Handen thuis. De rol van de (huis)arts bij het bestrijden van kindermishandeling”.
 • 23 september 2009- mevr. mr. M.S. Steen (advocaat bij Teekens Karstens advocaten notarissen) en mr. F. van Galen (advocaat bij De Clercq Advocaten Notarissen Belastingadviseurs)- “De grenzen van het verschoningsrecht.”
 • 24 juni 2009- mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, hoofdofficier van Justitie –“ Terreurbestrijding door het Landelijk Parket.”
 • 25 februari 2009- mr. F.A.W. Bannier, bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam, en Oud Deken van de Amsterdamse Orde en adviseur van het advocatenkantoor Nauta Dutilh- “Advocaat 2009.”
 • 19 november 2008- mr. Huub Willems, voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam- “ De marktmeester: wonderdokter of kwakzalver?”
 • 24 september 2008- prof. mr. drs. Mariëlle R. Bruning, bijzonder hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden en tevens werkzaam als programmaleider Nationaal Jeugdrecht bij Defence for Children International ECPAT Nederland te Amsterdam- “Kinderontvoering en het belang van het kind.”
 • 4 juni 2008- de heer F. von der Dunk, Professor of Space Law aan de University of Nebraska (USA) en Directeur van Black Holes BV space law and policy consultancy – “Nieuwe ontwikkelingen in de ruimtevaart en de gevolgen daarvan voor het juridische kader waarbinnen ruimtevaart plaatsvindt.”
 • 13 februari 2008- mr. S.I.H. Gosses, bestuurslid van het Centre for International Legal Cooperation (CILC)- “Internationale Rechtsorde, Nederland (nog) gidsland?”
 • 14 november 2007- prof.mr. T. Barkhuysen, hoogleraar Staats-en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam- “De invloed van het Europese recht op de eenheid van het Nederlandse bestuursrecht wordt bezien hoe groot de risico’s terzake zijn, hoe een en ander te waarderen en op welke wijze daaraan zo nodig het hoofd kan worden geboden.”
 • 12 september 2007- prof.mr. R. Holtmaat, hoogleraar Internationaal non-Discriminatierecht aan de Universiteit Leiden en schrijfster van literair proza-“Het recht om niet te worden gediscrimineerd: Van ‘high moral ground’ naar triviale juridische claims op gelijke behandeling.”
 • 13 juni 2007- mr.dr. A.R. Hartmann, hoofddocent Straf-en Strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechterplaatsvervanger bij de rechtbanken Rotterdam (sector Bestuursrecht) en Den Haag (sector Strafrecht)- “Straffen in beweging: kiezen voor fussy law in fuzzy law?”
 • 14 februari 2007- professor dr. H. Vording, hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit Leiden- “Rechtvaardigheid in belastingen. Wat kan de fiscale wetenschap bijdragen?”
 • 29 november 2006- professor mr. W.G. Huijgen, hoogleraar Notarieel recht aan de Universiteit Leiden en notaris bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen- “Ontwikkelingen in het relatie-vermogensrecht.”
 • 20 september 2006- professor dr. W.J.M. Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, het genootschap toe over het onderwerp “Nederland en Europese wetgeving: werk voor technocraten of democraten?”
 • 7 juni 2006- professor mr. S.D. Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger in de Arrondissementsrechtbank Haarlem en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem- “Schade op de werkvloer: wie gaat dat betalen?”
 • 15 februari 2006- professor mr. L. Timmerman, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden- “Impliceert beperkte toetsing van ondernemingsbeleid door de rechter ook beperkte verantwoordelijkheid van de ondernemingsleiding?”
 • 16 november 2005- professor mr. H.T. van Staveren, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voorts vervult de heer Van Staveren diverse bestuursfuncties, onder andere in de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) en Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en is hij lid van diverse sportadviesorganen- “Wie wil boksen moet in de ring blijven.”
 • 28 sept 2005- professor dr.mr. Afshin Ellian, hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Juridische faculteit (vakgroep Encyclopedie en Rechtsfilosofie) van de Universiteit Leiden- “Het terrorisme en de rechtsstaat.”
 • 15 juni 2005- professor mr. C.J.J.M. Stolker, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden, Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Haarlem en Raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de heer Stolker lid van diverse Adviesraden en van het Dagelijks Bestuur van diverse Verenigingen en Stichtingen, waaronder ook van het Leidsch Juridisch Genootschap- “Baby Kelly: een vordering tot euthanasie of tot schadevergoeding?”
 • 16 februari 2005- professor dr. L.P.H.M. Buskens, docent Islamitisch recht en antropologie van Moslimse samenlevingen aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Recht & Cultuur van de Islam aan de Universiteit Utrecht- “Islamitisch recht in Marokko.”
 • 17 november 2004- professor mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf-en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof Amsterdam. Voorts is mevrouw Cleiren lid van de Adviesraad Internationale vraagstukken Mensenrechten Buitenlands beleid en van diverse commissies, advies-en stuurgroepen bij het Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie en zittende magistratuur- “Waarom het strafrecht nooit een rustig bezit is”
 • 22 september 2004-  mr. E.J. Daalder, advocaat bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen en plaatsvervangend landsadvocaat- “Actuele ontwikkelingen over openbaarheid van overheidsinformatie”.
 • 16 juni 2004- mr. M. Wladimiroff, oud hoogleraar economisch strafrecht en advocaat (Wladimiroff & Waling Advocaten) gespecialiseerd in bedrijfsrecht-“Enkele aspecten van supranationale berechting van internationale misdaden”.
 • 18 februari 2004- mr. A.E. Schilder, plaatsvervangend Hoofd van de Afdeling Grondrechten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en tevens hoofddocent Staats-en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden- “Veelplegers en privacy”.
 • 19 november 2003- prof.mr. T.A. de Roos, hoogleraar straf-en procesrecht aan de Universiteit Leiden en plaatsvervangend raadsheer bij het Hof Leeuwarden. Voorts is de heer De Roos advocaat bij het advocatenkantoor De Roos en Pen te Amsterdam, voorzitter van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshaving te Leiden en portefeuillehouder onderwijs in het faculteitsbestuur te Leiden- “BaMa bij rechten Leiden: verandering en continuiteit”.
 • 24 september 2003- mr. P. C. Knol, senior bedrijfsjurist bij KPN en tevens docent telecommunicatierecht aan de Universiteit Leiden- “Telecommunicatie: ontwikkelingen op het snijvlak van markt, recht en techniek”.
 • 11 juni 2003- prof.mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden- “De ethiek van migratie”.
 • 12 februari 2003- prof. mr. W.D.H. Asser, hoogleraar Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de door de minister van Justitie ingestelde kerngroep-“Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht”.
 • 20 november 2002- prof. mr. A.F.M. Brenninkmeijer, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de begeleidingscommissie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor wat betreft onderzoek naar Alternative Dispute Resolution (ADR) in Nederland. Voorts bekleedt de heer Brenninkmeijer de Albeda leerstoel voor arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR.- “Waarom mediation een goed alternatief is voor rechtspraak”.
 • 18 september 2002- prof. mr. dr. E.R. Muller, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Voorts is de heer Muller directeur van COT, Instituut voor veiligheids- en crisismanagement en ook van de Nederlandse Politie Academie. Sinds 1 juli 2002 is hij benoemd tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur- “Parlementair onderzoek”.
 • 19 juni 2002- mevrouw C. Joosten, lid van de Raad voor de Journalistiek en redacteur (politiek en binnenland) van Elsevier- “Het recente debat over de journalistiek in Nederland rond Pim Fortuyn en de verkiezingen”.
 • 6 maart 2002 – mr. G.J.W. van Oven, lid van de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (PvdA). Voorts is de heer Van Oven voorzitter van het Humanistisch Over Mensenrechten (H.O.M.) en ondervoorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal) – “Strafrechtelijke samenwerking in E.U. verband en de effecten daarvan op de Nederlandse rechtsorde”.
 • 14 november 2001- prof. dr. C.J.R. Dugard (Hoogleraar Volkenrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de United Nations International Law Commission en Special Rapporteur to Commission on Human Rights on Violations of Humanitarian Law in Occupied Palestinian Territories)- “De Amerikaans-Britse aanvallen op Afghanistan, vanuit het perspectief van het internationaal recht”.
 •  19 september 2001- prof. mr. N.S.J. Koeman (Hoogleraar Ruimtelijke Ordenings- en milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Advocatenkantoor Fontijn Stibbe te Amsterdam)- “Juridisering”.
 • 13 juni 2001- prof. mr. B.E.P. Myjer (Hoofdadvocaat-generaal, hoofd van het ressortparket te Amsterdam, bijzonder hoogleraar Rechten van de Mens VU Amsterdam)- “Vroeger kon het allemaal veel sneller. Gedachten over de invloed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens op de Nederlandse strafrechtspleging.”7 februari 2001- mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (Voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer)- “De ontwikkeling van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.”
 • 8 november 2000- mevrouw prof. mr. J.E. Goldschmid (Voorzitter van de Commissie gelijke behandeling)- “Gelijkheid in verandering.”
 • 6 september 2000- mr. J.L. de Wijkerslooth (Voorzitter van het College van  procureurs-generaal)- “Afspraken met getuigen in strafzaken.”
 • 7 juni 2000- prof. mr. W.M. Kleijn (oud-hoogleraar Burgerlijkrecht aan de Universiteit Leiden) – “Beroep op verjaring en verkrijgende verjaring.”
 • 9 februari 2000 – mr. A.H. van Delden (President van de Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage) – “Beweging in de rechterlijke macht?”
 • 17 november 1999 – prof. mr. P.J. Dortmond (hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden) – “Corporate Governance – Het is zonde!”
 • 1 september 1999 – mr. A.W. Kist (directeur van de Nederlandse Mededinging Autoriteit); “De advocatuur, het notariaat en de vrije mededinging- kansen en bedreigingen”
 • 19 mei 1999 –  prof. mr. J.H. Nieuwenhuis (oud-hoogleraar Burgerlijkrecht aan de Universiteit Leiden en oud-lid van de Hoge Raad der Nederlanden)- “De rechter als wetgever-plaatsvervanger?”
 • 10 februari 1999 – mr. Th. de Graaf (Fractievoorzitter D66)- “Juridische en politieke aspecten van de Kabinetsfor­matie.”
Leidsch Juridisch Genootschap